Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Sampers Bouw B.V. te Venlo.

Sampers Bouw biedt alles voor bouwen en verbouwen, binnen en buiten, groot en klein. Zowel voor bedrijven, VVE’s, overheid en particulieren.

Vrijblijvend een offerte aanvragen
Vraag eenvoudig online een geheel vrijblijvende offerte aan. Wij nemen zo snel mogelijk contact op om de details te bespreken en een afspraak in te plannen.

Afspraak en advies

Wil je direct een afspraak inplannen? Of heb je een korte/dringende vraag? Laat dan jouw gegevens achter en wij nemen zo snel mogelijk contact op.

Een beller is sneller

Wil je snel een antwoord op jouw vraag? Of direct een afspraak inplannen? Bel of WhatsApp mij op het onderstaande nummer.

Privacyverklaring - Sampers Bouw B.V.

Dit is de privacyverklaring van Sampers Bouw B.V. 

Sampers Bouw B.V. is ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80653510. Sampers Bouw B.V. gevestigd aan De Gruisdonk 8, 5928 RT in Blerick, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

P. Sampers is de Functionaris Gegevensbescherming van sampersbouw.nl en hij is te bereiken via info@sampersbouw.nl.

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door Sampers Bouw door middel van de verwerkingen via de website sampersbouw.nl alsmede met betrekking tot het gebruik van cookies.

Wij respecteren de privacy van alle relaties en gebruikers van de website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. U dient zich ervan bewust te zijn dat sampersbouw.nl niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites, die via een link op onze website bereikbaar zijn. Wij raden u aan bij het via onze website benaderen van websites van derden telkens de privacy statement en disclaimer van die andere website te raadplegen. U kunt zien dat u niet meer op onze website bent als de URL is gewijzigd.

Persoonsgegevens die wij verwerken

sampersbouw.nl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Website
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.

Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@sampersbouw.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

sampersbouw.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • sampersbouw.nl analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

sampersbouw.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van roelandbull.nl) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

sampersbouw.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 

 • NAW gegevens – max. 90 dagen

Contactformulier

Indien u gebruikt maakt van het contactformulier op de website, dan ontvangen wij de door u ingevulde informatie welke wij enkel gebruiken om u te kunnen contacten. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en sampersbouw.nl.

Delen van persoonsgegevens met derden

sampersbouw.nl verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

sampersbouw.nl gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. sampersbouw.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie hier voor een toelichting.

Online adverteren

De cookies welke via Google Analytics verzameld worden ook gebruikt om de prestaties met het online adverteren te verbeteren. Zo worden de cookies gebruikt om de bezoekers in het verleden te targetten middels remarketing. Maar de cookies worden ook gebruikt om de prestaties van het online adverteren te verbeter door locaties, demografische gegevens en andere informatie te analyseren. Dit gedeelte wordt vanuit Google Analytics aangestuurd welke gekoppeld is aan een Google Ads account en Google Search Console account. Ook hierbij respecteren wij de privacy van alle relaties en gebruikers van de website. Indien hier verdere vragen over zijn dan mag u hiervoor contact opnemen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door sampersbouw.nl en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@sampersbouw.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

sampersbouw.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan hier.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

sampersbouw.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@sampersbouw.nl.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van sampersbouw.nl. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Onze werkwijze

Een persoonlijke kennismaking voor vakmanschap op maat!

Ieder project begint bij ons met een persoonlijke kennismaking met jou en je project. Wat zijn je wensen en behoeften? Om dit inzichtelijk te maken komen we graag bij je op bezoek. Samen verzamelen we alle informatie die nodig is om jouw wensen te realiseren. We zoeken naar passende producten, het juiste design en de beste materialen. Ook kijken we alvast naar een gewenste opleverdatum. Als we alle gegevens compleet hebben ontvang je van ons een offerte op maat. Is deze akkoord? Dan gaan we direct aan de slag met de planning van de werkzaamheden en het bestellen van de benodigde materialen.

Communicatie is de sleutel!

Tijdens de verbouwing blijven we in gesprek. We communiceren duidelijk wat we gaan doen en of alles nog volgens planning verloopt. Bij opleving kijken we gezamenlijk terug op de verbouwing en lopen we samen de afgesproken werkzaamheden door. Ook kijken we naar eventuele aandachtspunten voor onderhoud en geven we overig advies over het sanitair en/of badkamermeubels.

Gericht te werk van A tot Z

Van droom tot werkelijkheid. Sampers Bouw ontzorgt van A tot Z en gaat gericht te werk in ieder project.

Interesse in een offerte? Vul dan ons aanvraagformulier zo compleet mogelijk in. Denk hierbij aan belangrijke informatie en specifieke wensen. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met je op voor aanvullende informatie en het maken van een afspraak voor een kennismakingsgesprek.

Sampers Bouw

Kennismaking

Persoonlijk contact vinden wij belangrijk! 

Wij plannen daarom altijd een gesprek op locatie om jouw situatie te bekijken en je wensen door te nemen. We bespreken samen de mogelijkheden, de gewenste materialen en de planning. Ook denken wij graag met jou mee en zullen we je waar mogelijk voorzien van tips en kostenbesparingen.

Offerte en planning

Transparantie en duidelijkheid staat voorop.

Op basis van de kennismaking maken we een offerte op maat. In de offerte maken we de kosten van de werkzaamheden en materialen inzichtelijk. Ook geven we een indicatie van de duur van de werkzaamheden. Ga je akkoord met de offerte? Dan plannen we de werkzaamheden definitief in.

Uitvoering

Aan de slag!

De afspraken in de offerte zijn leidend voor de start van de verbouwing en de uitvoering van de werkzaamheden. Stapsgewijs gaan we aan de slag met de uitvoering van het project. Tijdens het traject is Sampers Bouw je vaste aanspreekpunt. We ontzorgen je van begin tot eind. mochten er tussentijds vragen zijn? Weet dan dat je met al je vragen bij ons terecht kunt.

Oplevering

Het einde komt in zicht!

Alles is geïnstalleerd en gereed voor gebruik. We lopen samen de ruimte door en kijken of alles volgens afspraak en wens is gerealiseerd. Wij vinden het namelijk belangrijk dat jij tevreden bent met het resultaat.

Nabespreking

Een goede samenwerking, het halve werk!

We nemen de tijd om samen terug te kijken op de verbouwing en lopen van begin tot eind de afgesproken werkzaamheden door. Ook voorzien we je nog van extra tips en aanvullende informatie over het onderhoud. Zo zorgen we voor een langere levensduur van jouw ideale badkamer of toilet zodat je er zo lang mogelijk van kunt genieten.